01/01/2021

Realizujemy projekt z PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój    Realizujemy projekt pod tytułem „Opracowanie prototypu pneumatyczno-mechanicznej maszyny konfekcjonującej kalendarze trójdzielne z przygotowanych półproduktów. ”, którego celem jest wzrost konkurencyjności firmy Graphic House drukarnia offsetowa Krzysztof Rykała na europejskim rynku produkcji kalendarzy trójdzielnych, poprzez zaoferowanie nowych, zunifikowanych oraz wyższej jakości produktów. Rezultatem projektu będzie stworzenie prototypu fizycznego, pneumatyczno-mechanicznego urządzenia umożliwiającego wytwarzanie kalendarzy trójdzielnych w sposób półautomatyczny. Wartość projektu wynosi: 487 899.91 PLN, z czego 337 166.61 PLN dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.Polski