Formaty plików:


iko_tif2.png
TIF
 
JPG
 
PDF
 
CDR

TIF - należy zachować odpowiednie parametry:

 • format 1:1
 • spady po 2 mm z każdej strony
 • rozdzielczość 350 dpi
 • tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili
 • bez warstw - spłaszczone
 • zalecana kompresja LZW lub spakowane ZIP
 • projekt wyśrodkowany na stronie
 • odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min 3 mm.(katalogi i teczki 5 mm)
 • Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto
 • wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał
  W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności

JPG - należy zachować odpowiednie parametry:

 • format 1:1
 • spady po 2 mm z każdej strony
 • rozdzielczość 350 dpi
 • tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili
 • projekt wyśrodkowany na stronie
 • odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm)
 • Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto
 • wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności

PDF - PrePress:

 • wszystkie fonty zamienione na krzywe
 • spady po 2 mm z każdej strony
 • jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1
 • rozdzielczość 350 dpi (prace są naświetlane przy liniaturze 175 lpi)
 • tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili
 • projekt wyśrodkowany na stronie
 • odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm)
 • Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto
 • wszystkie bitmapy umieszczone w PDF powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności

CDR - pliki programu Corel Draw (do wersji X4):

 • prace lakierowane (pogląd pracy wraz z lakierem na osobnej stronie), 1:1
 • wykrojniki do danych prac (na pierwszej stronie wykrojnik nałożony na pracę na drugiej stronie pracę do druku bez wykrojnika) - linie cięcia oznaczamy na niebiesko linie falcu na czerwono , 1:1
 • fonty zamienione na krzywe
 • spady po 2 mm z każdej strony
 • wewnętrzne mapy bitowe o odpowiednich parametrach (1:1, 350dpi, CMYK)
 • praca nie może zawierać żadnych dodatkowych kolorów
 • projekt, wykrojnik i lakier wyśrodkowany na stronie
 • jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1
 • rozdzielczość 350 dpi (prace są naświetlane przy liniaturze 175 lpi lub 200 Sublima)
 • tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili
 • projekt wyśrodkowany na stronie
 • odległość obiektów graficznych i tekstów od lini cięcia min. 3 mm (katalogi I teczki zalecane 5mm)
 • Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto
 • wszystkie bitmapy umieszczone w CDR powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności
 • wszystkie efekty specjalne powinny być zamienione na bitmapy 350dpi, CMYK

 

PDF-y - PrePress:

 • acrobat 4 wersja 1.3
 • zdjęcia 350dpi
 • wektory 2400 dpi
 • spady po 2 mm + linie cięcia
 • katalogi i broszury - strony w kolejności 1,2,3 ... itd. (żadnych składek)
 • całość CMYK
 • dokładne opisy plików tj. Katalog_X_Srodki.pdf Katalog_X_Okładka.pdf, (gdzie x=nazwa)
 • ulotki składane, przygotowane wg wzorów dostępnych na naszej stronie
 • projekt wyśrodkowany na stronie
 • czcionki zamienione na krzyw
English