Realizujemy projekt z PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny rozwój!

Realizujemy projekt pod tytułem „Opracowanie prototypu pneumatyczno-mechanicznej maszyny konfekcjonującej kalendarze trójdzielne z przygotowanych półproduktów. ”, którego celem jest wzrost konkurencyjności firmy Graphic House drukarnia offsetowa Krzysztof Rykała na europejskim rynku produkcji kalendarzy trójdzielnych, poprzez zaoferowanie nowych, zunifikowanych oraz wyższej jakości produktów.

Rezultatem projektu będzie stworzenie prototypu fizycznego, pneumatyczno-mechanicznego urządzenia umożliwiającego wytwarzanie kalendarzy trójdzielnych w sposób półautomatyczny.

Realizacja tego projektu umożliwi nam automatyzację procesu produkcji kalendarzy dzięki, czemu: 

  • Zostanie zwiększona efektywność i oszczędność czasu: automatyzacja procesów pozwala na szybsze i bardziej efektywne wykonywanie zadań, eliminując konieczność ręcznego powtarzania tych samych czynności.
  • Redukcja błędów i poprawa jakości: automatyzacja procesów eliminuje ryzyko ludzkich błędów, które mogą się pojawić podczas ręcznego wykonywania czynności.
  • Systemy automatyzacji są precyzyjne i niezawodne, co przekłada się na poprawę jakości wykonywanych usług i produktów.