Regulamin Korzystania z Usług Drukarni Graphic House

1.Zamówienia: Wszystkie zamówienia na nasze usługi drukarskie powinny być składane na piśmie za pomocą formularza zamówienia dostępnego na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem e-maila. Zamówienia przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej.

2. Pliki Drukarskie: Klienci są odpowiedzialni za dostarczenie odpowiednich plików do druku. Pliki muszą być zgodne z naszymi wymaganiami dotyczącymi formatów, rozdzielczości i kolorów. Niedostosowane pliki mogą wpłynąć na jakość druku.

3. Płatności: Termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury, chyba że ustalono inaczej na piśmie. W przypadku opóźnień w płatnościach, drukarnia może naliczyć odsetki lub zawiesić dalsze dostawy.

4. Dostawa: Koszty dostawy ponosi klient, chyba że inaczej ustalono w umowie. Dostawa odbywa się na adres wskazany przez klienta. Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu.

5. Jakość Druku: Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość drukowanych materiałów. Jeśli klient ma zastrzeżenia co do jakości, powinien zgłosić je niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia.

6. Terminy Realizacji: Terminy realizacji zamówień są uzgadniane z klientem i zapisywane w umowie. Drukarnia zobowiązuje się do przestrzegania ustalonych terminów.

7. Zmiany w Zamówieniach: Wprowadzenie zmian w zamówieniach po ich akceptacji może spowodować opóźnienia w realizacji. Każda zmiana musi być potwierdzona na piśmie.

8. Reklamacje: W przypadku reklamacji dotyczących jakości druku, klient powinien zgłosić je niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia. Drukarnia rozpatrzy reklamację w jak najszybszym terminie.

9. Prawa Autorskie: Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że materiały dostarczone do druku nie naruszają praw autorskich lub innych praw osób trzecich.

10. Rozwiązanie Umowy: Drukarnia zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez klienta. W takim przypadku klient zobowiązany jest do pokrycia wszelkich poniesionych przez drukarnię strat.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z powyższym regulaminem przed skorzystaniem z naszych usług drukarskich. Dzięki temu unikniemy nieporozumień i zapewnimy satysfakcję z naszych usług.